Är du hundägare och kanske har funderat över vad som händer om du skulle bli sjuk och inte ha möjlighet att ta hand om din hund längre? Nu talar vi inte om en vanlig förkylning utan sjuk på ett sådant sätt att du behöver vara på sjukhus, vårdhem eller helt enkelt inte har fysisk möjlighet att ta hand om din hund som du behöver. Att vara sjuk är naturligtvis väldigt tråkigt men det går inte att bortse från det ansvar som man har som djurägare. Det är nämligen fortfarande ditt ansvar att se till så att din hund kan få mat och vatten varje dag samt promenader, kärlek och tillsyn.

När vi skaffar oss ett husdjur, t.ex. en hund, måste vi också vara beredda på att hunden är helt beroende av oss som ägare och kommer att vara det för resten av sitt liv. Det absolut bästa är naurligtvis om du kan förbereda dig innan, så att allt är redo om en sådan situation skulle inträffa. Du kan t.ex. höra dig för med anhöriga eller vänner om vem som skulle kunna ta hand om din hund om det skulle hända dig något. En sjukdom, ett olycksfall eller till och med döden kan komma när som helst och väldigt plötsligt. Hos en professionell begravningsbyrå i Stockholm kan du få hjälp med mycket men de tar inte ansvar över din eller din närståendes hund.

Plötsligt sjuk

Naturligtvis kan det vara så att man ibland blir sjuk väldigt plötsligt och inte har haft möjlighet att förbereda eller meddela någon att man t.ex. har behövt uppsöka vård. I dessa fall är det viktigt att du så fort som möjligt ser till att informera sjukvårdspersonalen på plats om att det finns en hund hemma hos dig som väntar. Då kan ni tillsammans hitta lösningar som fungerar, alternativt att du får hjälp att kontakta anhöriga som kan ta sig till din bostad och ta med sig eller se efter din hund.

Lämna hunden ensam – en brott mot lagen

Att lämna sin hund ensam utan tillsyn är ett brott mot lagen, även om det så enbart skulle vara under loppet av ett dygn. Finns det ingen som kan komma och hämta hunden behöver du åtminstone se till att en anhörig kan komma förbi (minst vid 2-3 tillfällen om dagen) och rasta, se över och ge mat och vatten. Om du struntar i att skaffa hundvakt behöver Länsstyrelsen agera och kan då välja att slå upp din dörr och omhänderta din hund. Detta kan medföra att du mister din äganderätt och att du inte har möjlighet att träffa din hund igen. Ibland kan även avlivning förekomma och då är det dessutom du som behöver stå för kostnaden.